Szkoła Młodych Patologów – program

SZKOŁA MŁODYCH PATOLOGÓW
Wrocław
Program
Piątek (29.11.2019)
16:00 Rozpoczęcie (prof. Andrzej Marszałek; prof. Wiesława Grajkowska)
16:00-17:00 Algorytm diagnostyczny chorób nienowotworowych skóry (prof. Wojciech Biernat)
17:00-17:15 Łuszczyca i dermatozy łuszczycopodobne (dr Zdzisław Woźniak)
17:15-18:00 Codzienna diagnostyka mikroskopowa – sesja z mikroskopem (dr Zdzisław Woźniak)
18:00-18:45  Morfologia wybranych dermatoz skóry i różnicowanie z chłoniakami (prof. Wojciech Biernat)

Sobota (30.11.2019)
8:30- 9:45 Diagnostyka nowotworów melanocytarnych skóry. (prof. Wojciech Biernat)
9:45-10:00 Przerwa kawowa
10:00-11:00 Diagnostyka molekularna w raku płuca – współpraca interdyscyplinarna patomorfologa, biologa molekularnego oraz klinicysty – warsztaty AstraZeneca
11:00-11:45 Rezydent i test specjalizacyjny z patomorfologii – jak oswoić problem? (prof. A. Marszałek)
11:45-12:00 Omówienie testu (prof. A. Marszałek)
12:00 Zakończenie, uwagi wnioski

rejestracja pod adresem:

www.szkolamp.pl/rejestracja

zapraszamy!

Dodaj komentarz