Akademia Immunohistochemii – stypendia dla specjalistów

Poniżej przekazuję informacje otrzymane z Krakowa:

Polskie Towarzystwo Patologów ogłasza nabór wniosków o pokrycie kosztów uczestnictwa (opłata rejestracyjna) w międzynarodowym kursie pt 6th  Annual Course of Academy of Immunohistochemistry: Diagnostic Immunohistochemistry and Molecular Biology for Pathologists, który odbędzie  się w dniach 9-11.10.2019 w Krakowie.

Formularz zgłoszenia:

Kryteria przyznania stypendium:

1. członkostwo w Polskim Towarzystwie Patologów

2. zatrudnienie w charakterze specjalisty patomorfologa w kraju.

Stypendium obejmuje pokrycie jedynie kosztów podstawowej opłaty rejestracyjnej (1400 zł).

O przyznaniu stypendium będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz w miarę równomierny rozdział środków pomiędzy członków poszczególnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Patologów.

O przyznaniu stypendium wnioskujący zostaną powiadomieni do dnia 30.09.2019

Dodaj komentarz