Wrocławskie Dni Cytologiczne

poniżej przekazuję zaproszenie otrzymane od prof. Michała Jelenia

Wrocławskie Dni Cytologiczne

15 16 listopada 2019

(Komunikat  Nr  1)

Szczegółowy program zostanie przekazany w ostatnim tygodniu września. 

Jak w poprzednich latach będą miały miejsce wykłady i warsztaty dotyczące cytologii na podłożu płynnym (liquid based cytology, LBC)

Organizatorzy/komitet organizacyjny

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów

Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący

dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz

mgr Artur Lipiński – sekretarz

Katarzyna Rygas – sekretarz

mgr Teresa Szkudlarek

dr n. med. Elżbieta Leśkow

dr n. med. Marta Wesoła

Członkowie Polskiego Towarzystwa Patologów – Oddział we Wrocławiu

Miejsce obrad:

Hotel im. Jana Pawła II, 

Św. Idziego 2

 50-327 Wrocław

 

Zakwaterowanie:

Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn. 

w Hotelu im. Jana Pawła II, 

Św. Idziego 2, 

50-367 Wrocław 

Tel: +48 71 327 14 00

e-mail: hotel@hotel-jp2.pl

UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu

Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50

fax: 071 734 39 68

e-mail: katarzyna.rygas@umed.wroc.pl

Koszty udziału w Konferencji:  350 zł

Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.

Koszty udziału cytomorfológów uczestniczących w Sympozjum tylko w drugim dniu (sobota 16.11.2019 Cytologia szyjki macicy) zostały obniżone do 100 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi. 

Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej. 

Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.

Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

z dopiskiem imię, nazwisko/sck 2016 Wrocław

Przewdniczacy Komitetu Organizacyjnego

                                                                              Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

Dodaj komentarz