trofeum „Primus in pathomorphologia”

przekazuję korespondencję otrzymaną z Krakowa (fot. arch.: wl.cm.uj.edu.pl):

Dnia 18 czerwca br. w Sali Biblioteki Katedry Patomorfologii UJ CM miała miejsce krótka uroczystość wręczenia po raz pierwszy Trofeum „Primus in pathomorphologia” im. dr med. Wojciecha Szczepańskiego.

Laureatką tego po raz pierwszy przyznanego Trofeum jest studentka II roku kierunku lekarskiego WL naszej Uczelni Anna Matrejek (asystent – dr Jacek Czopek), która wykazała się najlepszymi wynikami w studiowaniu patomorfologii w roku akademickim 2018/2019 i odebrała Trofeum wraz z pamiątkowym dyplomem z rąk Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego i Kierownika Katedry Patomorfologii, prof. dr hab. Dariusza Adamka. W uroczystości, uczestniczyła także Rodzina Zmarłego Doktora Wojciecha Szczepańskiego oraz pracownicy Katedry Patomorfologii.

Trofeum zostało ustanowione jako forma zachęty do pilnego studiowania patomorfologii, promocji tej dyscypliny medycznej oraz upamiętnienia zmarłego dn. 02.12.2018 dr med. Wojciecha Szczepańskiego, patomorfologa, zasłużonego pracownika Katedry Patomorfologii, nauczyciela i wychowawcy studentów. Pamiątkowe dyplomy otrzymali także Gabriela Szypuła (asystent: dr Krystyna Gałązka) i Kacper Dykas (asystent – dr Sergiusz Demczuk), który również jako najlepsi studenci podobnie jak Anna Matrejek, zostali zwolnieni z egzaminu z Patologii w zakresie patomorfologii. 
Profesor dr. hab. Dariusz Adamek gratulując nagrodzonym studentom jak też ich asystentom wyraził nadzieję, że to wyróżnienie, które co raczej rzadko spotykane, ale warte podkreślenia, upamiętnia zasługi dydaktyczne i osobę „zwykłego” asystenta, a nie kogoś ze „świeczników” prestiżu naukowego, będzie dopingowało w przyszłych latach zarówno studentów jak i kadrę dydaktyczno-naukową Katedry Patomorfologii do coraz większej skuteczności i jakości studiowania i nauczania, a być może także zwiększy zainteresowanie patomorfologią jako specjalizacją lekarską.

Z wyrazami szacunku,

w imieniu prof. prof. Dariusza Adamka oraz Krzysztofa Okonia

Iwona Leszczyńska

Katedra Patomorfologii UJCM

Dodaj komentarz