Zjazd PTPat: nadsyłanie streszczeń nowy termin

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Uprzejmie informuję, że przedłużono termin nadsyłania streszczeń na XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów w Lublinie za pośrednictwem strony internetowej zjazdu (http://zjazdptp2019.pl/) do dnia 16 czerwca 2019 r.

Prof. Justyna Szumiło

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
i Współprzewodnicząca Komitetu Naukowego 
XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów

Dodaj komentarz