kurs w CMKP

przekazuję informacje otrzymane z Zakładu Patomorfologii CMKP

Konferencja szkoleniowa w formie kursu doskonalącego dla lekarzy specjalizujących się w patomorfologii i patomorfologów
pt. „ Guzy tarczycy-diagnostyka histopatologiczna i cytologiczna w świetle nowej klasyfikacji WHO i Rekomendacji Polskich Towarzystw Naukowych”
nr kursu 01-722/0-00-017-2018

 

14.12.2018 Piątek

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie konferencji – dr hab. n. med. Andrzej Mróz

10.15 – 11.00 Nowotwory tarczycy o niepewnym potencjale złośliwości i Hurtle cell

carcinoma według klasyfikacji WHO 2017 – prof. dr hab. Dariusz Lange

11.00 – 11.20 Raport patomorfologiczny raka brodawkowatego tarczycy.

Aktualizacja Rekomendacji 2018 – dr med. Ewa Zembala-Nożyńska

11.20 – 11.50 Heterogenność raka tarczycy – dr med. Ewa Chmielik

11.50 – 12.15 Raport cytologiczny biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej według aktualizacji

Rekomendacji Polskich Towarzystw Naukowych (2018), ze szczególnym

uwzględnieniem kategorii III wg . Bethesda: AUS i FLUS.  – część I

  • dr med. Agata Stanek-Widera

12.15 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 13.20 Raport cytologiczny biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej według aktualizacji

Rekomendacji Polskich Towarzystw Naukowych (2018), ze szczególnym

uwzględnieniem kategorii III wg . Bethesda: AUS i FLUS. – część II

  • dr med. Agata Stanek-Widera

13.20 – 13-45 Podejrzenie złośliwości – kategoria V wg Bethesda, możliwości uściślenia

rozpoznania z wykorzystaniem technik diagnostycznych

–  dr med. Elwira Bakuła-Zalewska

13.45 – 14.30 -Współpraca z patomorfologiem jako kluczowy czynnik w podejmowanie decyzji w

terapii raka tarczycy – punkt widzenia chirurga

– prof. dr hab. Marek Dedecjusz

14.30 – 15.30 Obiad

16.00 – 19.00  Nadesłane przypadki – seminarium mikroskopowe

Dom Nauki – sala 315 piętro 3 ul. Schroegera 82
sala 17a parter  – ul. Kleczewska 61/63

15.12.2018 Sobota

09.00 – 10.30 Omówienie przypadków Aula CMKP

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.00 Omówienie przypadków Aula CMKP

Zespół orzekający:

dr hab. n. med. Andrzej Mróz

dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska

prof. Dariusz Lange

prof. Anna Nasierowska – Guttmejer

prof. Jan  Bręborowicz

prof. Janusz Ryś

dr n. med. Bolesław Papla

 

 

Dodaj komentarz