„Wrocławskie Dni Cytologiczne”- Wrocław 19.10 do 20.10.2018

przekazuję zaproszenie otrzymane od prof. Michała Jelenia:

Wrocławskie Dni Cytologiczne”- Wrocław 19.10  do 20.10.2018

Organizatorzy/komitet organizacyjny

Katera i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów i Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zapraszają na coroczne „Wrocławskie Dni Cytologiczne”, które odbędą się w dniach 19 – 20 października 2018 w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu.

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący

dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz

mgr Artur Lipiński – sekretarz

Katarzyna Rygas – sekretarz

mgr Teresa Szkudlarek

dr n. med. Elżbieta Leśkow

Mgr Joanna Dorywalska

Rita Filip

 

Wrocławskie Dni Cytologiczne

19.10  do 20.10.2018

Wiodące tematy sympozjum:

 

– Cytologia i diagnostyka różnicowa guzów twarzoczaszki

– Cytologia tarczycy; omówienie nowego systemu Bethesda 2018

– Cytologia szyjki macicy na podłożu płynnym z uwzględnieniem nowych standardów

– Propozycja strategii diagnostyki raka szyjki macicy w Polsce

– Planowane są warsztaty z zakresu cytopatologii szyjki macicy (liczba miejsc ograni -czona) we współpracy z Firmami Becton Dickinson i Olympus.

  • Wykładowcy: Prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Prof. dr hab. Jerzy Klijanienko, dr hab. Henryk Domański, Prof. dr hab. Andrzej Nowakowski,  dr n.med. Elwira Bakuła.

Miejsce obrad:

Hotel im. Jana Pawła II,

Św. Idziego 2

 50-327 Wrocław

Zakwaterowanie:

Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn.

w Hotelu im. Jana Pawła II,

Św. Idziego 2,

50-367 Wrocław

Tel: +48 71 327 14 00

e-mail: hotel@hotel-jp2.pl

UWAGA:

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu

 

Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ

Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50

fax: 071 734 39 68

e-mail: zpk@aszk.wroc.pl

Koszty udziału w Konferencji:  400 zł

Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.

Koszty udziału cytomotechników uczestniczących w Sympozjum tylko w drugim dniu (sobota 20.10.2018 Cytologia szyjki macicy) zostały obniżone do 100 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.

Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.

 

Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

imię, nazwisko/z dopiskiem WDC 2018 Wrocław

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

Dodaj komentarz