celem dobro pacjenta

W ostatnim miesiącu odbyło się kilka kluczowych spotkań z udziałem patomorfologów, dotyczących zapewnienia jakości badań patomorfologicznych. Dyskusje miały miejsce między innymi w czasie obrad Komisji Zdrowia Senatu RP w dniu 8 maja, konferencji ”Jakość w Opiece Zdrowotnej”  w dniach 21 i 22 maja oraz Międzyzjazdowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w dniach 25 i 26 maja. Efektem rozmów jest wspólne stanowisko przedstawicieli towarzystw naukowych i konsultantów krajowych (poniżej), które zostało przekazane także do Ministerstwa Zdrowia.

Stanowisko towarzystw naukowych oraz konsultantów krajowych dotyczące wykonywania badań patomorfologicznych rozszerzonych o badania molekularne dotyczące czynników rokowniczych i predykcyjnych w chorobach nowotworowych

Mając na celu zapewnienie jak najlepszych wyników leczenia chorób nowotworowych związanych z zastosowaniem terapii celowanych, do których kwalifikacja wymaga wykonania wysokospecjalistycznych badań, rekomenduje się wykonywanie tych badań w jednostkach referencyjnych posiadających odpowiednią infrastrukturę oraz doświadczenie.

W celu zapewnienia jakości, w prowadzeniu badań wymagane jest:

  • pobranie materiału do badań zgodnie z wymaganiami procedur klinicznych (m.in. chirurgicznych, onkologicznych);
  • przestrzeganie zasad utrwalania i przekazywania materiału cytologicznego i tkankowego zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych, w tym PTP;
  • opracowanie materiału do badania patomorfologicznego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów, w jednostkach posiadających licencję (docelowo akredytację) PTP na wykonywanie badań;
  • wykonanie wymaganych do wdrożenia leczenia ukierunkowanego molekularnie (tzw. celowanego) badań dodatkowych (m.in. immunohistochemicznych, FISH oraz technikami biologii molekularnej) wyłącznie w jednostkach referencyjnych, posiadających w lokalizacji możliwość przeprowadzenia wszystkich procedur – patomorfologicznych i dodatkowych – niezbędnych dla danej jednostki chorobowej (np. rak płuca, rak piersi, rak jelita grubego, czerniaka);
  • okresowa zewnętrzna kontroli jakości jednostek wykonujących w/w badania

Jedynie badania wykonane według powyższych rekomendacji powinny stanowić podstawę do wdrożenia leczenia. W innym przypadku, gdy część badań jest wykonywana częściowo w różnych jednostkach, nie gwarantuje to możliwości zapewnienia odpowiedniej ich jakości, a przez to niewłaściwej kwalifikacji do leczenia.

 

Prof. Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii

Prof. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej

Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Prof. Maria Sąsiadek, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki medycznej

Prof. Renata Langfort, vicePrezes Polskiego Towarzystwa Patologów

Prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii

Prof. Rafał Dziadziuszko, Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii

Prof. Piotr Rutkowski, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Dr Beata Jagielska, Prezes Stowarzyszenia Medycyny Spersonalizowanej – Stowarzyszenie

Prof. Adam Maciejczyk, Prezes Stowarzyszenia Publicznych Instytutów i Centrów Onkologii

Dodaj komentarz