Minister Zdrowia o świadczeniach w zakresie patomorfologii

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie konsultantów krajowych z Ministrem Zdrowia. Na pytanie konsultanta w dziedzinie patomorfologii o prace nad zmianą systemu finansowania w zakresie patomorfologii, pan minister prof. Łukasz Szumowski publicznie zapewnił, że zlecono prace w NFZ nad sporządzeniem zasad finansowania badań patomorfologicznych jako świadczeń gwarantowanych.

W czasie spotkania omawiano także propozycje zmian w całym systemie ochrony zdrowia, m.in. w zakresie: szkolenia podyplomowego,  finansowania procedur klinicznych, powstania narodowego instytutu badań klinicznych.

Dodaj komentarz