Wrocławskie Dni Cytologiczne – Wrocław 19.10 do 21.10.2017

Przedstawiam zaproszenie przesłane przez prof. Michała Jelenia:

Wrocławskie Dni Cytologiczne”- Wrocław 19.10  do 21.10.2017

Organizatorzy/komitet organizacyjny

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów

Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący

dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz

dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz

Katarzyna Rygas – sekretarz

mgr Teresa Szkudlarek

dr n. med. Elżbea Leśkow

Mgr Marta Wesoła

Wrocławskie Dni Cytologiczne

19.10  do 21.10.2017

Wiodące tematy sympozjum:

  – Cytologia i diagnostyka różnicowa zmian okolicy oczodołu.
     – Cytologia i diagnostyka różnicowa raka rdzeniastego tarczycy

       – Cytologia i diagnostyka różnicowa w raku piersi.

                        –  Warsztaty z zakresu LBC szyjki macicy oraz moczu

Miejsce obrad:

Hotel im. Jana Pawła II, 

Św. Idziego 2

 50-327 Wrocław

Zakwaterowanie:

Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn.

w Hotelu im. Jana Pawła II, 

Św. Idziego 2, 

50-367 Wrocław 

Tel: +48 71 327 14 00

e-mail: hotel@hotel-jp2.pl

UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu

Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50

fax: 071 734 39 68

e-mail: zpk@aszk.wroc.pl

Koszty udziału w Konferencji:  350 zł

Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.

Koszty udziału cytomorfológów uczestniczących w Sympozjum tylko w drugim dniu (sobota 21.10.2017 Cytologia szyjki macicy) zostały obniżone do 100 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.

Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.

Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

imię, nazwisko/ z dopiskiem WDC 2017 Wrocław

 

Przewdniczacy Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

Program:

Piątek 20 października 2017:

9:00  Powitanie uczestników

Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski

9:15 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
           Cytology of basal cell tumors of salivary glands 

10:00 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
            Orbital Fine Needle Biopsy

11:00 – dr n. med. Elwira Bakuła – Zalewska (Centrum Onkologii Warszawa)

            Cytopatologia  i  diagnostyka różnicowa  raka rdzeniastego tarczycy  

11:30 – przerwa na kawę 

12:00 – planowany wykład prof dr hab. Henryka Domańskiego (Instytut Patologii w Lund)

13:00 – Przerwa obiadowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Jeleń

14:00 – dr n. med. Jan Faryna, dr n. med. Michał Pyzlak ( Centrum Onkologii Warszawa)

           Porównanie oceny cytologicznej  oraz immunohistochemicznej   z      materiałem pooperacyjnym w raku piersi.

14:30 – dr n. med. Jan Faryna, prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski

         Znaczenie biopsji aspiracyjnej  w obecnie stosowanym algorytnie  diagnostyki i  terapii raka piersi

15:00 – Warsztaty: Cytologia szyjki macicy i cytologia moczu na podłożu płynnym (LBC). Prowadząca p. Justyna Mazur B&D

19:00- Wspólna kolacja

Sobota 21 października 2017

9:00 – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski

           Współczesne  algorytmy postępowania w  skryningu  raka szyjki macicy ( cytologia na podłożu płynnym i ocena HPV )

9:30 – dr n. med. Prosaczyk (Siedlce)

           Omówienie logistyki badań profilaktycznych

10:00 -dr n. med Martyna Trzeszcz (Wrocław)

Nowe zastosowanie testu cytologicznego p16/Ki67 w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL – „p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy first-negativity” – aktualne wyniki.

10:30 – p. Justyna Mazur B&D 

           LBC metodyka i zastosowanie, doświadczenia własne oraz podsumowanie warsztatów.

program może ulec niewielkim zmianom.

            

 

Dodaj komentarz