W dn. 26.06.2017 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej Warszawie odbyła się kolejna Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich, której głównym zadaniem była dyskusja i podjęcie wspólnego apelu w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Obok przedstawicieli licznych towarzystw lekarskich byli członkowie władz samorządu pielęgniarskiego, farmaceutów,diagnostów laboratoryjnych a także przedstawiciele licznych stowarzyszeń pacjentów oraz kilkoro dziennikarzy. Głównym przesłaniem konferencji było zasugerowanie, aby decydenci nie zwlekali do 2025r z wprowadzeniem finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB, ale żeby ten poziom wydatków osiągnąć jak najszybciej. Wskazywano przy tym, że za owe 10 lat 6% PKB może się okazać zdecydowanie niewystarczającym nakładem, aby ochrona zdrowia mogła funkcjonować właściwie. CCI20170626_0004 CCI20170626_0001CCI20170626_0002

Dodaj komentarz