„Workshop for pathologists on salivary gland pathology” May 18th, 2017, Warsaw, Poland

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszamy na „Workshop for pathologists on salivary gland pathology”, który odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Warsztaty poprowadzi Pani Prof. Alena Skálová, MD, PhD z Charles University, Faculty of Medicine, Plzen, Czech Republic. Pani Profesor jest światowym autorytetem w zakresie nowotworowych i nienowotworowych zmian w gruczołach ślinowych. Dla członków Polskiego Towarzystwa Patologów udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. Proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 10 maja 2017r. W załączeniu program i formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTP

Monika Prochorec-Sobieszek

Slajd1 Slajd2

Dodaj komentarz