złożone przez PTP uwagi do projektu rozporządzenia

Do Ministerstwa Zdrowia wysłano uwagi (poniżej) do projektu rozporządzenia w sprawie patomorfologii (skierowanego do konsultacji społecznych w grudniu 2016r). Treść uwag uzgodniono z konsultantem krajowym w dziedzinie patomorfologii prof. R. Kordkiem, konsultantem krajowym w dziedzinie neuropatologii prof. W. Grajkowską oraz prezesem PTP prof. A. Marszałkiem. Wszystkim, którzy nadesłali swoje uwagi oraz wzięli  udział w dyskusjach i uzgodnieniach ostatecznej redakcji pisma serdecznie dziękuję.

uwagi_proj_rozp_str1 uwagi_proj_rozp_str2 uwagi_proj_rozp_str3 uwagi_proj_rozp_str4 uwagi_proj_rozp_str5 uwagi_proj_rozp_str6

Dodaj komentarz