4 Kongres EFLM-UEMS

4 KONGRES EUROPEAN FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE – THE EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS

W dniach 21-24 września br. w Warszawie miał miejsce 4 Kongres EFLM-UEMS, będący niezwykle istotnym spotkaniem całego środowiska medycyny laboratoryjnej i klinicznej.

Wiodącym tematem Kongresu była tematyka dotycząca „Powiązania i współdziałania medycyny laboratoryjnej i klinicznej”.

W trakcie Kongresu, w dniu 22 września odbył się raut, na który został zaproszony również przedstawiciel Zarządu PTP, reprezentowany przez prof. nadzw. dr hab. n. med. Renatę Langfort.

Celem rautu było „symboliczne podsumowanie minionych lat i otwarcie nowego rozdziału współpracy na rzecz dalszego rozwoju nowoczesnej medycyny laboratoryjnej w Polsce, z udziałem środowiska medycznego i pacjentów.”

Uczestników rautu przywitał Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej, pan Józef L. Jakubiec oraz Prezes Zarządu Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej, pan Andrzej Banaszkiewicz.

Obydwaj Panowie podkreślili znaczenie powołania IPDDL, która obecnie obchodzi swoje 15-lecie, a której zadaniem jest tworzenie warunków sprzyjających łączeniu medycyny laboratoryjnej i klinicznej oraz poszerzanie wiedzy społeczeństwa dotyczącej badań laboratoryjnych. Istotne jest również zrównanie poziomu polskiej diagnostyki ze standardami europejskimi.

Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL) reprezentuje polski przemysł diagnostyki in vitro (IVD). Zrzesza innowacyjne firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz firmy reprezentujące wiodące koncerny na rynku wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD), które razem stanowią około 90% krajowego rynku IVD.

Członkami IPDDL są przedsiębiorstwa handlowe i organizacje, które są zaangażowane w badania, rozwój, produkcję, dystrybucję i import wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) w całej Polsce. IPDDL reprezentuje interesy firm zajmujących się wyrobami IVD w Polsce i Europie (na podstawie https://ipddl.pl)

Pan Dyrektor Józef L. Jakubiec w rozmowie z prof. nadzw. Renatą Langfort, zwrócił uwagę na konieczność spotkań z przedstawicielami środowiska patomorfologów, w celu tworzenia wspólnych regulacji dotyczących jakości wyrobów medycznych, z których korzystają Zakłady Patomorfologii, jak również określenia skuteczności i bezpieczeństwa dla używanych technologii medycznych, zgodnie z wymogami europejskimi.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz