Pismo do Ministra Zdrowia

W dniu 22 sierpnia 2016r przedstawiciele patomorfologów, w osobach prof. Andrzeja Marszałka – prezesa PTP, prof. Renaty Langfort i dr Jarosława Wejmana członków Zarządu Głównego oraz dr Małgorzaty Szołkowskiej i dr Michała Pyzlaka na spotkaniu z Sekretarzem Stanu panem Jarosławem Pinkasem przekazali list wystosowany do Ministra Zdrowia, w którym wskazali na pilną potrzebę zmian w umiejscowieniu patomorfologii w systemie ochrony zdrowia. Pan Minister w naszej obecności przekazał pismo w celu nadania sprawie trybu administracyjnego. Jednocześnie zapewnił nas o woli szybkiego zajęcia się przekazanymi postulatami.

Tekst pisma w załączeniu (Zobacz PDF)

Dodaj komentarz