z żałobnej karty

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 1 listopada 2023 r. zmarł

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieliński,

naukowiec, patomorfolog, lekarz wojskowy, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku.
Wieloletni Kierownik Zakładu Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej UM w Łodzi.
Prorektor do spraw studenckich WAM w latach 1991-1994.
Do 2002 roku Naczelny Specjalista Wojska Polskiego w dziedzinie patomorfologii.

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Patologów

Dodaj komentarz