prośba o wsparcie

przekazuję otrzymaną prośbę od patomorfologów z Łodzi:

Koledzy i koleżanki z Zakładu Patomorfologii UMED Łódź proszą o wsparcie Pani Profesor Doroty Jesionek-Kupnickiej, która jest po operacji neurochirurgicznej i wymaga intensywnej rehabilitacji.

Pani Profesor jest wybitnym i znanym patomorfologiem, specjalistą w zakresie hematopatologii. 

Ewentualne wsparcie można składać na konto fundacji Avalon 

nr 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 z dopiskiem Jesionek-Kupnicka 17768

Dodaj komentarz