patomorfolodzy z nominacjami profesorskimi

Szanowni Państwo,
Otrzymałem informację o podpisaniu przez Pana Prezydenta RP nominacji profesorskich członkom naszego Towarzystwa. Tytuł naukowy otrzymali: pani profesor Wiesława Grajkowska oraz panowie profesor Andrzej Mróz i profesor Maciej Pronicki.
Nowym Profesorom serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz