Wrocławskie Dni Cytologii – nowe informacje

poniżej przekazuję otrzymane informacje na temat wykładów w trakcie Wrocławskich Dni Cytologii. Kolejne informacje wkrótce.

Wykłady na WDC 2019.

  1. Henryk Domański: „Szwedzka cytologia; Tydzień na oddziale cytologii szpitala uniwersyteckiego w Lund”
  2. Jerzy Klijanienko: Cytologia palpacyjnych nowotworów piersi
  3. Jerzy Klijanienko: Nowe spojrzenie na klasyfikacje cytologiczna ślinianek,
  4. Jerzy Klijanienko: Przedstawienie wstępnego programu naukowego na 43rd ECC we Wrocławiu 2020.
  5. Dariusz Lange: Kategoria AUS i guz beleczkowy szkliwiejący jak rozpoznawać by patolog czuł się bezpieczny a chirurg zadowolony?
  6. Paweł Gajdzis: „Cytologia w diagnostyce śródoperacyjnej guzów ośrodkowego układu nerwowego”.
  7. Joanna Spętana: The Paris System for Reporting Urinary Cytology – dowiadczenia własne.
  8. Artur Lipiński: Cytologia na podłożu płynnym – nie tylko diagnostyka ginekologiczna.
  9. Martyna Trzeszcz: Trzeciorzędowy test p16/Ki67 jako nowe podejście diagnostyczne dla HPV-dodatnich i cytologicznie ujemnych wyników w pierwotnym skriningu HPV-zależnym.

Dodaj komentarz