ESP Advisory Board

Przed rozpoczęciem kongresu ECP w Nicei odbyło się spotkanie ESP Advisory Board. W trakcie spotkania omawiano przede wszystkim dwie kwestie. Pierwszą z nich, to fakt, że w prawie wszystkich krajach europejskich odczuwa się problem niewystarczającej liczby lekarzy patomorfologów (a także lekarzy innych specjalności). Drugą kwestią było wprowadzenie wspólnego programu specjalizacji lub wskazania co najmniej wspólnych minimalnych wymagań. W trakcie dyskusji okazało się, że kraje, w których do tej pory nie było formalnego egzaminu kończącego okres specjalizacji, obecnie przygotowują się do jego wprowadzenia. Oznacza to, że przygotowanie i wprowadzenie egzaminu europejskiego będzie łatwiejsze.

Na koniec spotkania przekazano informację o nowej inicjatywie ESP mającej na celu zachęcenie studentów medycyny do specjalizowania się w dziedzinie patomorfologii. Jeżeli student (po potwierdzeniu stanu faktycznego) medycyny zgłosi doniesienie zjazdowe, będzie zwolniony z opłaty za udział w zjeździe ESP.

Kolejny zjazd odbędzie się od 29 sierpnia do 2 września 2020 r w Glasgow.  

Dodaj komentarz