z żałobnej karty

poniżej otrzymane wspomnienie z Białegostoku

prof. dr hab. med. Henryk Franciszek Nowak (1925-2019)

Urodzony 20.02.1925 w Esterpolu (woj. poznańskie). Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1952). Profesor (1988), dr hab. n. med. (1964), dr n. med. (1960). Stanowisko profesora zwyczajnego (1988). Specjalista patomorfolog. Najważniejsze kierunki działalności: onkologia doświadczalna i kliniczna, patologia molekularna mikrośrodowiska, jego wpływ na komórki i tkanki, różnicowanie w toku odnowy i wzrostu, zastosowanie tworzyw sztucznych w technice histologicznej. Autor i współautor 270 prac naukowych ogłoszonych w polskich i zagranicznych czasopismach. Promotor 37 rozpraw doktorskich oraz opiekun 12 przewodów habilitacyjnych, z których 8 osób uzyskało tytuł naukowy profesora zaś 4 z nich powołano na kierowników nowych zakładów AMB. Prodziekan (1966-1969), a następnie dziekan Wydziału Lekarskiego AMB (1969-1972), kierownik Studium Doktoranckiego przy Zakładzie Anatomii Patologicznej (1970-1985). Członek: Senatu AMB (1961-1972, 1979-1981), Komitetu Redakcyjnego pisma Patologia Polska (1970-1990), Komisji Biologii Nowotworów VI Wydziału Nauk Medycznych PAN (1972-1980). Konsultant wojewódzki (1964-1990) i regionalny w zakresie patomorfologii (1980-1998), członek Krajowego Nadzoru Specjalistycznego ds. patomorfologii (1990-1995). Członek Polskiego Towarzystwa Patologów (Zarządu głównego 1970-1998, wiceprzewodniczący 1958-1969 i przewodniczący Oddziału Białostockiego 1970-1998, członek honorowy od 1992), Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, International Academy of Pathology. Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Organizator m.in. Sympozjum Mikroskopii Elektronowej (1974, Białowieża), VII Ogólnopolskiej Konferencji Onkologii Doświadczalnej PAN (1977). W czasie 25 lat kierowania Zakładem Anatomii Patologicznej AMB stworzył białostocką szkołę patomorfologiczną, posiadającą znakomite zaplecze intelektualne oraz rzetelny warsztat badawczy. Równocześnie z budową Collegium Pathologicum, Profesor przyczynił się do pozyskania do przyszłych pracowni licznej aparatury badawczej, zwłaszcza mikroskopu elektronowego transmisyjnego i skaningowego. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Partyzanckim. 

Odszedł od nas Człowiek, który był zawsze Dobrym Duchem nie tylko Zakładu Patomorfologii UMB,  ale również patomorfologii polskiej. Dbający o rozwój kadry, Zakład traktował jak swój drugi dom. Leżąc już na łożu śmierci, prosił najbliższych, żeby chociaż na chwilę zaprowadzili go do Jego ukochanego Zakładu. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako człowiek prawy, o rzadko spotykanej życzliwości w stosunku do ludzi. 

W łączności z najbliższą Rodziną pozostajemy w głębokim smutku,

Pracownicy Zakładu Patomorfologii Lekarskiej

Dodaj komentarz