spotkanie UEMS

Dzisiaj odbywa się kolejne spotkanie Pathology Board UEMS, tym razem w Atenach. Głównym przedmiotem rozmów jest przygotowanie nowych europejskich zasad uzyskiwania specjalizacji z patologii (patomorfologii). Poprzedni dokument z roku 1994 znany był jako „Chapter 6”. Obecny dokument „European Training Requirements for the Speciality of Pathology European Standards of Postgraduate Medical Specialist Training” jest zbliżony w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do obecnie obowiązującego w Polsce programu specjalizacji. Wprowadzenie wspomnianego dokumentu, umożliwi wprowadzenie europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z patologii.

Dodaj komentarz