spotkanie ESP w Brukseli

W dniu 16 lutego w Brukseli odbyło się spotkanie Advisory Board of ESP. Omówiono rolę lokalnych towarzystw patologów w procesie wprowadzania lub monitorowania zmian legislacyjnych (administracyjnych) dotyczących kosztów badań patomorfologicznych na poziomie poszczególnych krajów. Zwrócono uwagę, że patolodzy (m.in. reprezentowani przez ESP) muszą aktywnie uczestniczyć w ustalaniu odpowiednich protokołów diagnostycznych i leczniczych, w obrębie takich organizacji jak ICCR (International Collaboration on Cancer Reporting), UICC, itd. Podjęto decyzję, aby w sprawie badań molekularnych w chorobach nowotworowych badania molekularne były w całości „kontrolowane” przez patomorfologów, a wynik tych oznaczeń był integralną częścią rozpoznania patomorfologicznego. W tej sprawie zostaną podjęte wspólne działania ESP oraz UEMS. 

Omówiono sprawę przechowywania materiałów w zakładach patologii w kontekście tworzenia „biobanków”, które powinny służyć pacjentom oraz do celów naukowych. Ze względów formalnych zwrócono uwagę na normy ISO przeznaczone dla poszczególnych obszarów działania, tj. biobankowanie (ISO 20384), zakłady patologii (ISO 15189 oraz 17025).

Podjęto dalsze działania w kierunku wprowadzenia egzaminu europejskiego oraz wprowadzenia systemu ciągłego potwierdzania kompetencji („recertification”) wśród patologów w Europie. W tym kontekście rozmawiano o komplementarności testu progresywnego (progress test) oraz egzaminu europejskiego (European Board).

Postanowiono, aby wszystkie przypadki prezentowane w trakcie „slide seminars” w czasie kongresów ESP były dostępne na wspólnej platformie edukacyjnej.

Kolejne spotkanie odbędzie się w trakcie kongresu w Nicei.

Dodaj komentarz