Krajowa Rada do spraw Onkologii wspiera nasze działania

W załączeniu przedstawiam treść uchwały Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia, która została przyjęta po przedstawieniu przez Prezesa PTP sytuacji naszego środowiska w czasie posiedzenia Rady w dniu 25 października br. Otrzymany dokument jest mocnym głosem wsparcia naszego środowiska. Wszystkim PT. Członkom Rady serdecznie dziękuję za wspieranie inicjatyw PTP.

Obraz (368) Obraz (369)

Dodaj komentarz