sprawa zastosowania formaliny w patomorfologii na forum Parlamentu Europejskiego

W ostatnich dniach patomorfolodzy, przedstwiciele UEMS, na forum Parlamentu Europejskiego przedłożyli poprawkę dopuszczającą użycie formaliny w diagnostyce patomorfologicznej. Obecnie trwaja prace nad ostateczną wersją regulacji. Tekst zgłoszonej poprawki, kótra została przychylnie przyjęta poniżej.

Slajd2 Slajd3

Dodaj komentarz