użycie formaliny w krajach Unii Europejskiej

W związku ze zmianą klasyfikacji toksyczności paraformaldehydu i formaliny, EU chce zakazać jej użycia, począwszy od roku 2016!

Poniżej przedstawiam stanowisko Europejskiego Towarzystwa Patologów (ESP) oraz wystosowany przez PTP list popierający zablokowanie zakazu stosowania formaliny.

annex-formalin-banning-ftbfinal

letter_of_support_from-polish-society-of-pathology

oryginalna treść listu PTP:

LIST WSPARCIA

Polskie Towarzystwo Patologów gorąco popiera starania European Society of Pathology (ESP) w zakresie zniesienia zakazu używania formaliny w krajach EU. Wprowadzenie w życie wspomnianego zakazu doprowadzi do nieodwracalnych konsekwencji w zakresiediagnostyki histopatologicznej, niezbędnej w rozpoznawaniu  chorób w tym tak obecnie istotnych chorób nowotworowych, a w dalszej kolejności wymaganej do kwalifikacji chorych do leczenia. Formalina jest jedynym utrwalaczem, który pozwala na właściwe zabezpieczenie materiału przeznaczonego do badań patomorfologicznych. Wszelkie zasady oceny materiału patomorfologicznego, klasyfikacje, zasady diagnostyki różnicowej są oparte na materiale który został utrwalony w formalinie. Obecnie w zakładach patomorfologii stosowane są także dodatkowe techniki (badania immunohistochemiczne, biologii molekularnej, itd), które stanowią drogę do ustalenia czynników predykcyjnych i prognostycznych w dalszym postępowaniu klinicznym wobec pacjentów. Wszystkie wspomniane procedury zostały zwalidowane i wielokrotnie potwierdzone w licznych badaniach populacyjnych. Likwidacja zastosowania formaliny i wprowadzenie w jej miejsce innych (nieznanych) niezwalidowanych substancji doprowadzi do pracy w warunkach suboptymalnych i niedających wystarczających podstaw do prowadzenia odpowiedzialnej diagnostyki patomorfologicznej.

Wobec przedstawionych powyżej faktów PTP w całości popiera działania ESP w zakresie likwidacji zakazu stosowania formaliny.

Dodaj komentarz