„Wrocławskie Dni Cytologiczne” – Wrocław 21.10-22.10. 2016

Uczestnictwo 300 zł w tym kolacja,

dla osób uczestniczących tylko w sobotę 100 zł, kolacja dla osób towarzyszących 100 zł.
Adres mail p. Katarzyny Rygas

zpk@usk.wroc.pl
Program sympozjum:

Program Wrocławskich Dni Cytologicznych

Piątek 21 października 2016

9:00: Powitanie

9:15: prof. Jerzy Klijanienko: Aspekty techniczne i morfologiczne diagnostyki histologicznej i cytologicznej raka piersi.

10:15: prof. Henryk Domański: Biopsja cienkoigłowa skóry i tkanki podskórnej.

11:15 przerwa kawowa

11:30: dr Jan Faryna: Diagnostyka cytologiczna – prezentacja przypadków

11:50: dr Jan Faryna: Porównanie oceny cytologicznej oraz immunohistochemicznej z materiałem pooperacyjnym u pacjentek z rakiem piersi.

12:10: Michał Jeleń; Artur Lipiński: Skrining cytologiczny raka odbytu.

12:25 Dyskusja

13:00 przerwa obiadowa

14:00: dr Elwiry Bakuła- Zalewska: Biopsja aspiracyjna tarczycy – co nowego ?

14:15: Dyskusja

14:30: Warsztaty

19:00 wspólna kolacja

 

Sobota 22 października 2016

9:00: prof. Włodzimierz Olszewski: Aktualny stan modyfikacji programów profilaktyki raka szyjki macicy.

10:00: dr M. Rekosz: Algorytm postepowania diagnostycznego w rozpoznaniu AGC

10:15: dr Martyna Trzeszcz: Czy istnieje efektywna metoda skriningu raka szyjki macicy, która optymalizuje korzyści i ograniczenia.

10:30: dr Paweł Weber: LBC w świetle współczesnej diagnostyki raka szyjki macicy.

10:45: Dyskusja

Justyna Mazur: Warsztaty z cytologii na podłożu płynnym – cytologia szyjki macicy BD SurePath

11:00: posumowanie warsztatów

Mikroskopy i preparaty dostępne będą od 15:00 21.10.2016 .

12:00 /13:00 zakończenie sympozjum

więcej informacji w dziale konferencje

https://pol-pat.pl/index.php/events/wroclawskie-dni-cytologiczne/

Dodaj komentarz