stypendium dla młodych

Szanowny Panie Profesorze,

nawiązując do naszej rozmowy po spotkaniu w ostatni wtorek, przesyłam link do strony zwierającej informacje na temat Giordano Fellowship – stypedniu oferowanego przez ESP młodym patologom, którzy chcą się specjalizować w wybranej węższej dziedzinie oraz maila, którego otrzymałam, informującego o programie stypendialnym dotyczącym nowotworów stworzonym na bazie współpracy ESP i EORTC, również z myślą o młodych patologach i rezydentach pod koniec ich szkolenia specjalizacyjnego. Myślę, że to ciekawe propozycje dla młodych patologów, które warto zamieścić na stronie PTP.

Z poważaniem,

Aleksandra Starzyńska

Giordano Fellowship:

http://www.esp-pathology.org/society/key-activities-and-services/esp-advanced-training-centres-giordano-fellowship.html

Dodaj komentarz