Szkolenie w programie finansowanym z funduszy UE

W dniu 23 sierpnia 2016r w siedzibie CMPK w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące objęcia kształcenia specjalistycznego lekarzy w tzw. specjalizacjach priorytetowych. W spotkaniu wzięli udział prof. Małgorzata  Wągrowska-Danilewicz oraz prof. Andrzej Marszałek.

Na spotkaniu przedstawiono nowy projekt UE na lata 2015-2022 pt. „Rozwój kształcenia specjalistycznego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”. Projektem objęci są lekarze specjalizujący się w zakresie: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii i medycyny rodzinnej. Dla osób specjalizujących się w trybie objętym projektem przeznaczono dofinansowanie kursów.

Obecnie w zakresie patomorfologii kursy w ramach projektu zaplanowano do realizacji na bazie Zakładu Patomorfologii CMKP. W projekcie założono, że w okresie jego trwania specjalizację ukończy 190 osób.

W dyskusji, która odbyła się po zaprezentowaniu założeń, prof. M. Wągrowska-Danilewicz oraz prof. A. Marszałek zwrócili uwagę na niemożliwe do spełnienia założone efekty programu, głównie ze względu na nieuregulowane sprawy możliwości zatrudnienia specjalistów po ukończeniu szkolenia.

Dodaj komentarz