Kadencja 2016-2019

Koleżanki i Koledzy,

 

Rozpoczęła się kadencja nowych władz Polskiego Towarzystwa Patologów.

Prezesem został wybrany prof. Andrzej Marszałek, a członkami Prezydium Zarządu Głównego zostali: prof. Renata Langfort, prof. Janusz Ryś, prof. Andrzej Gabriel i dr Jarosław Wejman. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali: dr hab. Andrzej Kram, dr Elżbieta Górzyńska oraz dr Małgorzata Szołkowska.

 

Jedną z widocznych zmian jest propozycja nowego kanału komunikacyjnego w postaci zmodyfikowanej strony internetowej. Ze względów technicznych, aby można było w pełni wykorzystać to narzędzie, prosimy PT Członków naszego Towarzystwa o wypełnienie dostępnej deklaracji, która po zweryfikowaniu pozwoli na utworzenie konta w części zarezerwowanej dla naszych członków.

 

W wyniku prowadzonej od lat ożywionej dyskusji na temat propozycji dalszych kierunków rozwoju patomorfologii, nowe władze Towarzystwa uznały za istotne kontynuowanie rozpoczętych przez poprzedników projektów, jak również realizację nowych, których celem jest przede wszystkim integracja oraz rozwój środowiska patomorfologów, poprawa naszej sytuacji zawodowej.

Przede wszystkim zamierzamy doprowadzić do uzyskania rozporządzenia dotyczącego miejsca patomorfologii w strukturach służby zdrowia. Chcielibyśmy stworzyć standardy funkcjonowania zakładów patomorfologii oraz opracowania materiału tkankowego i cytologicznego w chorobach nienowotworowych i nowotworowych, we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi,

Planujemy wspieranie spotkań rezydentów w dotychczasowej formule. Jednocześnie podjęliśmy działania na rzecz reaktywacji otwartych konferencje szkoleniowo-konsultacyjne tzw. „spotkań seniorów”.

 

Obecny Zarząd Główny popiera działania środowiska na rzecz zabezpieczenia godnych warunków pracy i wynagrodzenia, w tym działania na rzecz powstania związku zawodowego lekarzy patomorfologów.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy członkom ustępującego zarządu: Pani prof. dr hab. Annie Nasierowskiej-Guttmejer, Pani prof. dr hab. Barbarze Górnickiej oraz Panu prof. dr hab. Radzisławowi Kordkowi – za wiele wysiłku włożonego w realizację założonych celów i serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnych projektach.

 

Mamy nadzieję, że nadchodzące lata, choć będą wymagać od władz Towarzystwa wiele wysiłku włożonego w realizację postawionych celów, ostatecznie przyniosą owoce dostępne dla wszystkich patomorfologów.

 

Liczymy na wsparcie Państwa w tych trudnych działaniach. Jesteśmy otwarci na różne propozycje, a każda inicjatywa jest mile widziana.

Dodaj komentarz