Zarząd Główny

Skład prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów
prof. dr hab. med. Andrzej Marszałek – Prezes
Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznaniu
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel: +48 618850810
fax +48 618850809
e-mail: andrzej.marszalek@wco.pl
Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. med. Renata Langfort
prof. dr hab. med. Janusz Ryś
prof. dr hab. med. Andrzej Gabriel
dr med. Jarosław Wejman