Zarząd Główny

Skład Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów w kadencji 2022-2025

 
Prezes Towarzystwa:
prof nadzw. dr hab. n. med. Renata  Langfort
Zakład Patomorfologii
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
01-138 Warszawa
ul. Płocka 26
e-mail: renatalangfort@pol-pat.pl
 
Członkowie Prezydium:

Zastępca Prezesa: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
Skarbnik: prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś
Członek Zarządu – Przewodniczący Komisji Licencyjnej PTPat: prof. dr hab. n. med., Piotr Ziółkowski
Prezes Elekt: prof. dr hab. n.med. Andrzej Mróz
Sekretarz: dr n. med. Joanna Szpor e-mail: jszpor@pol-pat.pl

 

Główna Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Iżycka-Świeszewska
Członek: dr n. med. Roman Monczak
Członek: dr n. med. Błażej Szóstak