Szczeciński

ZARZĄD ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO  W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 24 maja 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                          dr n med. Jerzy Grabarek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:        dr n med. Tomasz Huzarski

SEKRETARZ:                                    lek. med. Marek Miller

SKARBNIK:                                      lek. med. Magdalena Lewandowska

CZŁONEK:                                       lek. med. Olgierd Ashuryk

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY:                           dr n med. Janusz Miętkiewski

SEKRETARZ:                                    dr n med. Paweł Domagała

CZŁONEK:                                       dr n med. Aleksandra Tołoczko-Grabarek

 

Siedziba:

Zakład Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie

Ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

tel./fax: (91) 487-00-32

e-mail: sekrpato@ams.edu.pl