Śląski

ZARZĄD ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO  W KADENCJI 2022-2025

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału  w dniu: 27 lipca 2022r.

 

PRZEWODNICZĄCY: dr hab. n. med. Ewa Chmielik

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: dr hab. n. med. Mirosław Śnietura

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska

SEKRETARZ: Lek. med. Sławomir Pakuło

SKARBNIK: Lek. med. Bogna Szcześniak-Kłusek

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY: Prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska

CZŁONKOWIE: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gabriel, lek. med. Zbigniew Antosz

 

Adres siedziby:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  44-100 Gliwice

e-mail: ewa.chmielik@io.gliwice.pl

slawomir.pakulo@io.gliwice.pl

 slaski@pol-pat.pl