Śląski

ZARZĄD ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO  W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału  w dniu: 11 maja 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                         Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:       Dr n med. Ewa Chmielik

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:       Dr n med. Ewa Zembala-Nożyńska

SEKRETARZ:                                   Lek. med. Sławomir Pakuło

SKARBNIK:                                     Lek. med. Marcin Wesołowski

 KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY:                          Prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska

CZŁONKOWIE:                                Dr n med. Mirosław Śnietura

Lek. med. Zbigniew Antosz