Rzeszowski

ZARZĄD ODDZIAŁU RZESZOWSKIEGO W KADENCJI 2022-2025

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 15.07.2022 roku

 

Przewodniczący: dr n.med. Mariusz Książek

Zastępca : lek. Andrzej Guzik

Sekretarz : lek. Elżbieta Trojnar

Skarbnik : dr n.med. Piotr Przyczyna

Członek Zarządu : lek. Katarzyna Franczyk


SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Przewodniczący: lek. Anna Chlebuś

Zastępca: lek. Elżbietą Ostańska

Członek : dr med. Piotr Bar

 

Siedziba Zarządu:

Kliniczny Zakład Patomorfologii

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów

tel.(017) 866 44 91, 866 44 99, fax(017) 86 64 49