Lubelski

ZARZĄD ODDZIAŁU LUBELSKIEGO W KADENCJI 2022-2025

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 27 września 2022 r.

 

PRZEWODNICZĄCY: Prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Prof. dr hab. n. wet. Wojciech Łopuszyński

SEKRETARZ: Dr n med. Agnieszka Fronczek

SKARBNIK: Lek. Katarzyna Cięszczyk

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY: Prof. dr hab. n med. Agnieszka Korolczuk

CZŁONKOWIE: Dr n med. Jarosław Swatek

Dr hab. n. wet. Anna Śmiech

 

Siedziba:

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8 B

20-090 Lublin

tel.: (81)448-65-30; fax: (81) 448-65-50

e-mail: patomorfologia@umlub.pl lub lubelski@pol-pat.pl