Lubelski

ZARZĄD ODDZIAŁU LUBELSKIEGO W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału  w dniu: 18 kwietnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                     Prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:   Dr hab. Wojciech Łopuszyński

SEKRETARZ:                               Dr n med. Małgorzata Zdunek

SKARBNIK:                                Dr n med. Dorota Lewkowicz

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY:                      Dr hab. n med. Agnieszka Korolczuk

CZŁONKOWIE:                             Dr n med. Jarosław Swatek

Dr n wet. Anna Śmiech

Siedziba:

Katedra i Zakład Patomorfologii  Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ul. Jaczewskiego 8

20-950 Lublin

tel.: (81) 718-73-25; fax: (81) 718-73-24

e-mail: patomorfologia@umlub.pl