Krakowski

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału  w dniu: 22 kwietnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                                   Doc. dr hab. n. med. Krzysztof Okoń

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:         Prof. dr hab. n. med. Dariusz Adamek

CZŁONEK ZARZĄDU:                                 Dr n med. Bolesław Papla

SEKRETARZ:                                                 Dr n med. Katarzyna Urbańczyk

SKARBNIK:                                                    Dr n med. Magdalena Białas

KOMISJA REWIZYJNA:      

PRZEWODNICZĄCY:                                  Dr n med. Wojciech Szczepański

CZŁONKOWIE:                                             Dr Dariusz Pabis

.                                                                      Dr n med. Agata Lazar

Siedziba:

Zakład Patomorfologii Collegium Medium UJ

Ul. Grzegórzecka 16

31-531 Kraków

tel.: (12) 421-52-10; fax: (12) 411-97-25

e-mail: mpokon@cyf-kr.edu.pl

Polskie Towarzystwo Patologów Oddział w Krakowie zaprasza na cykl spotkań naukowo- szkoleniowych z zakresu aspektów technicznych opracowania materiału histopatologicznego dla pracowników zajmujących się technicznym opracowaniem materiału histopatologicznego.

Spotkania prowadzone są przez pracowników Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, będą odbywać się w sali seminaryjnej Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego ul. Jakubowskiego 2, o godz. 14.00 według załączonego harmonogramu.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NAUKOWO SZKOLENIOWYCH NA TEMAT ASPEKTÓW TECHNICZNYCH OPRACOWANIA MATERIAŁU HISTOPATOLOGICZNEGO

2020.01.22

Organizacja kontroli jakości procesu technicznego w zakładzie patomorfologii.

Dr n. med Agnieszka Klimkowska

2020.02.19

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego – cytologia ginekologiczna

Mgr Ewa Piwowarska

2020.03.18

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego – cytologia nie-ginekologiczna.

Mgr Magdalena Czepiec

2020.04.12

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego – mikroskopia elektronowa

Mgr Paulina Magiera

2020.05.20

Aspekty techniczne opracowania materiału

Histopatologicznego – neuropatologia.

Mgr Edyta Radwańska

2020.09.23

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego- barwienia specjalne cz 1.

Mgr Greta Kądziela

2020.10.21

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego- barwienia specjalne cz 2.

Mgr Magdalena Smolik

2020.11.18

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego – czynniki wpływające na jakość odczynów immunohistochemicznych.

Mgr Weronika Natkaniec

Obowiązują wcześniejsze zapisy u Pani mgr Małgorzaty Wesołowskiej mawesolowska@su.krakow.pl. Udział w posiedzeniach jest bezpłatny.

Posiedzenie zakończone jest testowym sprawdzeniem nabytej wiedzy. Za udział  w posiedzeniach będzie można uzyskać punkty edukacyjne.