Krakowski

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału  w dniu: 22 kwietnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                                   Doc. dr hab. n. med. Krzysztof Okoń

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:         Prof. dr hab. n. med. Dariusz Adamek

CZŁONEK ZARZĄDU:                                 Dr n med. Bolesław Papla

SEKRETARZ:                                                 Dr n med. Katarzyna Urbańczyk

SKARBNIK:                                                    Dr n med. Magdalena Białas

KOMISJA REWIZYJNA:      

PRZEWODNICZĄCY:                                  Dr n med. Wojciech Szczepański

CZŁONKOWIE:                                             Dr Dariusz Pabis

.                                                                      Dr n med. Agata Lazar

Siedziba:

Zakład Patomorfologii Collegium Medium UJ

Ul. Grzegórzecka 16

31-531 Kraków

tel.: (12) 421-52-10; fax: (12) 411-97-25

e-mail: mpokon@cyf-kr.edu.pl

 

Polskie Towarzystwo Patologów Oddział w Krakowie zaprasza na cykl spotkań naukowo- szkoleniowych z zakresu aspektów technicznych opracowania materiału histopatologicznego dla pracowników zajmujących się technicznym opracowaniem materiału histopatologicznego.

Spotkania prowadzone są przez pracowników Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, będą odbywać się w bibliotece Katedry Patomorfologii UJCM ul. Grzegórzecka 16, o godz. 14.00 według załączonego harmonogramu.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NAUKOWO SZKOLENIOWYCH NA TEMAT ASPEKTÓW TECHNICZNYCH OPRACOWNIA MATERIAŁU HISTOPATOLOGICZNGO

23.01.2019

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego – utrwalanie materiału.

Mgr Maria Szywała

20.02.2019

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego- zasady pobierania oraz zatapiania materiału w bloczki parafinowe.

Mgr Magdalena Rutkowska

20.03.2019

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego- przygotowywanie skrawków mikrotomowych.

Mgr Anna Rutka/ Ewa Więch

22.05.2019

Aspekty techniczne opracowania materiału histopatologicznego- barwienie hematoksyliną i eozyną.

Mgr Magdalena Rutkowska

18.09.2019

Aspekty techniczne opracowania materiału

histopatologicznego – podstawy immunohistochemii.

Mgr Grażyna Igielska

23.10.2019

Aspekty techniczne opracowania materiału

histopatologicznego – badania metodą hybrydyzacji in situ (ISH).

Mgr Ewa Grudzień

20.11.2019

 

Organizacja kontroli jakości procesu technicznego w zakładzie patomorfologii.

Dr n. med Agnieszka Klimkowska

 

Obowiązują wcześniejsze zapisy u Pani mgr Małgorzaty Wesołowskiej 12 619 96 17 (mawesolowska@su.krakow.pl). Udział w posiedzeniach jest bezpłatny.

Posiedzenie zakończone jest testowym sprawdzeniem nabytej wiedzy. Za udział  w posiedzeniach będzie można uzyskać punkty edukacyjne.