Krakowski

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału  w dniu: 22 kwietnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                         Doc. dr hab. n. med. Krzysztof Okoń

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:       Prof. dr hab. n. med. Dariusz Adamek

CZŁONEK ZARZĄDU:                        Dr n med. Bolesław Papla

SEKRETARZ:                                   Dr n med. Katarzyna Urbańczyk

SKARBNIK:                                    Dr n med. Magdalena Białas

KOMISJA REWIZYJNA:      

PRZEWODNICZĄCY:                         Dr n med. Wojciech Szczepański

CZŁONKOWIE:                                Dr Dariusz Pabis

Dr n med. Agata Lazar

Siedziba:

Zakład Patomorfologii Collegium Medium UJ

Ul. Grzegórzecka 16

31-531 Kraków

tel.: (12) 421-52-10; fax: (12) 411-97-25

e-mail: mpokon@cyf-kr.edu.pl