Gdański

Skład Zarządu

Zarząd Oddziału Gdańskiego wybrany 19 kwietnia 2013 roku na kadencję 2013-2016:

Przewodniczący:           dr n. med. Szymon Wojtylak
Wiceprzewodnicząca:     dr n med. Majewska Hanna
Wiceprzewodniczący:     dr Jacek Kowalski
Sekretarz:                   dr. Piotr Czpiewski
Skarbnik:                    dr. Marcin Wołowiec
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:            dr n. med. Robert Rzepko
Sekretarz:                   dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska
Członek Komisji:           dr Artur Pasek

Siedziba:

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Ul. Dębinki 7