Bydgoski

  ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO  W KADENCJI 2019-2022

  wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 28 czerwca 2019 r.

  Przewodniczący:                          dr hab. Łukasz Szylberg, prof. UMK

  Zastępca przewodniczącego:   lek. med. Józef Głowacki

  Sekretarz:                                      lek. med. Izabela Neska-Długosz

  Skarbnik:                                       lek. med. Anna Kasperska

  Członek Zarządu:                        lek. med. Agata Leks-Dolińska

  Komisja rewizyjna:

  Przewodniczący:                          dr n. med. Ewa Domanowska

  Sekretarz:                                      lek. med. Alicja Weishof

  Członek:                                         lek. med. Beata Maliszewska

  Siedziba:

  Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  Ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

  85-094 Bydgoszcz

  tel.:(52) 585-42-00 fax: (52) 585-40-49

  e-mail: l.szylberg@cm.umk.pl