Bydgoski

  ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO  W KADENCJI 2016-2019

  wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 7 maja 2016 r.

  Przewodniczący:                          dr hab. Dariusz Grzanka

  Zastępca przewodniczącego: dr n med. Łukasz Szylberg

  Sekretarz:                                       lek. med. Izabela Neska-Długosz

  Skarbnik:                                        lek. med. Anna Skórczewska

  Komisja rewizyjna:

  Przewodniczący:                         lek. med. Natalia Skoczylas-Makowska

  Sekretarz:                                      lek. med. Alicja Weishof

  Członek:                                         lek. med. Beata Maliszewska

   

  Siedziba:

  Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  Ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

  85-094 Bydgoszcz

  tel.:(52) 585-42-00 fax: (52) 585-40-49

  e-mail: amars@cm.umk.pl