Białostocki

Skład Zarządu

  Zarząd Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Patologów wybrany  na Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 21.06.2016 roku:

  Przewodniczący: dr n. med. Piotr Bernaczyk

  Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

  Wiceprzewodniczący: dr hab. n. med. Waldemar Famulski

  dr n. med. Andrzej Namiot

  lek. med. Agata Piłaszewicz-Puza

  dr hab. n. med. Joanna Reszeć

   

  Skład Komisji Rewizyjnej:

  Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kamona

  Członek: dr Joanna Kiśluk

  Członek: lek. med. Gabriela Lipińska

   

  Siedziba Oddziału:

  Zakład Patomorfologii Lekarskiej

  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Ul. J. Waszyngtona 13

  15-269 Białystok

  Tel. 85/748-59-45; Fax: 85/748-59-90