Białostocki

Skład Zarządu

  Zarząd Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Patologów wybrany  na Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 25.04.2013 roku:

  Przewodniczący:   prof. dr hab. Lech Chyczewski

  Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Waldemar Famulski

  Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kemona

  Sekretarz: dr hab. Beata Szynaka

  Skarbnik: dr n med. Piotr Bernaczyk

   

  Skład Komisji Rewizyjnej:

  Przewodicznąca: prof. dr hab. Anna Andrzejewska

  Członek: dr Krzysztof Dach

  Członek: dr n med. Mariusz Koda

   

  Siedziba Oddziału:

  Zakład Patomorfologii Lekarskiej

  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Ul. J. Waszyngtona 13

  15-269 Białystok

  Tel. 85/748-59-45; Fax: 85/748-59-90