Akty prawne

Rozporządzenia

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2435/1ht

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej

https://pol-pat.pl/pliki/files/akredytacja/akredytacja.pdf

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060610435

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19610390202

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Potwierdza uprawnienia położnych do pobierania materiału dla celów cytologii ginekologicznej)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072101540

Ustawy:

1. USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty tekst ujednolicony
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000464

2. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001384

3. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000618
Rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy (w tym dotyczące wymagań sanitarnych, kodów resortowych etc.):
http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20111120654&type=9&isNew=true

4. USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000793

5. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000186

6. USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002126

7. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000581

Orzecznictwo:

Trybunał Konstytucyjny:

1. Czas pracy techników medycznych elektroradiologii

http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki-i-postanowienia/art/8572-czas-pracy-technikow-medycznych-elektroradiologii/

2. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2008 r. o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

https://www.saos.org.pl/judgments/109610

Sąd Najwyższy:

1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2008 r. II PK 84/08
• Wpis do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia jest warunkiem nabycia statusu zakładu opieki zdrowotnej
• Samo ustalenie występowania szczególnie szkodliwych warunków pracy nie rodzi po stronie pracodawcy obowiązku skrócenia czasu pracy

http://www.informacjaprawnicza.pl/Dokument/DocIdByCms%2c354256%2c0%2c0%2cpatomorfologii%2cFalse%2cFalse/

2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r. V CSK 256/10
• Pobranie podczas sekcji zwłok fragmentów tkanek i narządów ludzkich oraz odmowa ich wydania nie stanowi naruszenia dobra osobistego w postaci kultu pamięci osoby zmarłej
• bloczki i preparaty są traktowane jak dokumentacja medyczna (pośrednio)

http://www.informacjaprawnicza.pl/Wyszukiwanie/DocIdByCms%2c408817%2c0%2c0%2cnull%2cFalse%2cFalse/

Naczelny Sąd Administracyjny:

1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. II OSK 1729/09
• Reżim prawny udostępniania dokumentacji medycznej określony w art. 18 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ma zastosowanie również w odniesieniu do protokołów z sekcji zwłok.

http://www.informacjaprawnicza.pl/Dokument/DocIdByCms%2c0%2c0%2c0%2cnull%2cTrue%2cFalse/Ht%2c1252410/

Wykładnia prawa:

1. Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
IPPP1-443-751/11-4/PR
VAT – zastosowanie zwolnienia dla usług polegających na sekcji zwłok w celach naukowo-lekarskich.

https://arslege.pl/interpretacja/28820/ippp1-443-751-11-4-pr-interpretacja-indywidualna

2. Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z dnia 26 maja 2008 r.
IP-PP2-443-523/08-4/BM
VAT – opodatkowanie czynności realizowanych w ramach badań naukowych.

http://www.informacjaprawnicza.pl/Dokument/DocIdByCms%2c148298%2c0%2c0%2cbiopsja%2cFalse%2cFalse/

3. Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r.
IPTPP2/443-363/11-4/IR
VAT – stawka podatku na świadczone usługi: badań specjalistycznych i diagnostycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej, badań klinicznych oraz przechowywania zwłok w prosektorium.

http://www.informacjaprawnicza.pl/Dokument/DocIdByCms%2c0%2c0%2c0%2cnull%2cTrue%2cFalse/Ht%2c1175873/

4. Status bloczka parafinowego

http://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/jaki-jest-status-prawny-bloczka-parafinowego-i-preparatu-histopatologicznego-w-rozumieniu-rozporzadzenia-w-sprawie-rodzajow-i-zakresu-dokumentacji-medycznej-oraz-sposobu-jej-przetwarzania,17952.html