warunki licencji Polskiego Towarzystwa Patologów

W dniu 18 września br na zebraniu ZG PTP oraz nadzoru specjalistycznego omówiono aktualizację zasad przyznawania licencji PTP. Zasady, tryb oraz wniosek znajdują się poniżej. Przewodniczącym Komisji PTP ds. Licencjonowania został wybrany prof. Piotr Ziółkowski. Dotychczasowy przewodniczący prof. Przemysław Majewski w związku z przejściem na emeryturę przesłał pisemną rezygnację z pełnienia dalej funkcji Przewodniczącego Komisji.

Panu Profesorowi Przemysławowi Majewskiemu w imieniu środowiska składam serdeczne podziękowania za poświęcony czas oraz włożony wysiłek w funkcjonowanie Komisji, a Panu Profesorowi Piotrowi Ziółkowskiemu gratulując wyboru życzę wytrwałości.

Nowe wnioski można składać od 8 października br.

Dokumenty dotyczące licencji PTP:

0_regulamin_warunki_tryb_ licencja PTP_ver2018_10_01

0_załącznik nr 1 licencja PTP_ver2018_10_01

wniosek (wersja .pdf oraz .doc)

0_wniosek licencji PTP_ver2018_10_01

0_wniosek licencji PTP_ver2018_10_01

Dodaj komentarz